Caiz Balkan SH.P.K.

Business Name Caiz Balkan SH.P.K.
Trade Name Caiz Balkan
Type of business Limited Liabilities Companies
Unique identification number 811945578
Business number ///
Fiscal number ///
TAK Certification Number ///
Number of employees 2
Registration date 29/06/2022
Municipality Prishtinë
Address Prishtinë, Rruga Luan Haradinaj, 9/5
Phone number +38345333666
E-mail kikeahmeti4@gmail.com
Capital 500,000.00€
Status in KBRA Regjistruar
Data e shuarjes ///
Status in TAK ///

Authorised persons

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Jorg Hansen Drejtor menaxhues Sipas ligjit dhe statutit.

Pronar/ Aksionarë

Name Surname Capital in € Capital in %
Kike Ahmeti 125,000.00€ 25.00%
Jorg Hansen 375,000.00€ 75.00%

Njësitë

No. Unit Number Name Place

Activity/ies

Kodi Përshkrimi Tipi
6611 Administrimi i tregjeve financiare Primarë
6499 Aktivitetet e tjera shërbyese financiare, përveç fondit të sigurimit dhe atij pensional p.k.t. Sekondarë
5829 Publikimi i softuerëve të tjerë Tjera
6201 Aktivitetet e programimit kompjuterik Tjera
6202 Aktivitetet e këshillimeve kompjuterike Tjera
6209 Teknologjia tjetër informative dhe aktivitetet shërbyese kompjuterike Tjera
6311 Përpunimi i të dhënave, hostimi i informacionit dhe aktivitetet e lidhura me to Tjera
6419 Ndërmjetësimet e tjera monetare Tjera
6612 Shërbimet e ndërmjetësimit për letra me vlerë dhe kontrata të mallit Tjera
6619 Aktivitet e tjera ndihmëse për shërbimet financiare, përveç financimit të sigurimit dhe fondeve pensionale Tjera
6910 Aktivitete juridike Tjera
7022 Aktivitetet e këshillimit për biznes dhe këshillat e tjera për manaxhim Tjera
7320 Hulumtimi i tregut dhe matja e opinionit publik (sondazhet) Tjera
7430 Aktivitetet e përkthimit dhe interpretimit Tjera
7490 Aktivitetet e tjera profesionale, shkencore dhe teknike p.k.t. Tjera
7810 Aktivitet e agjencive të punësimit Tjera
8230 Organizimi të konferencave dhe panaireve afariste Tjera
8299 Aktivitetet e tjera shërbyese në mbështetje të bizneseve p.k.t. Tjera
9321 Aktivitetet e parqeve të argëtimit dhe atyre me orientim të caktuar Tjera
9609 Aktivitetet e tjera p.k.t. Tjera