EMCODEX L.L.C.

Business Name EMCODEX L.L.C.
Trade Name ///
Type of business Limited Liabilities Companies
Unique identification number 811882407
Business number ///
Fiscal number ///
TAK Certification Number ///
Number of employees 5
Registration date 03/12/2021
Municipality Prishtinë
Address Prishtinë, Rruga Vicianum, nr. 31
Phone number +38345303800
E-mail info@upaccounts.org
Capital 2,501,000.00€
Status in KBRA Regjistruar
Data e shuarjes ///
Status in TAK ///

Authorised persons

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Tomasz Andrzej Tokarski Drejtor menaxhues Sipas ligjit dhe statutit.
Artur Stefan Gorzelak Përfaqësues i autorizuar Sipas ligjit dhe statutit.

Pronar/ Aksionarë

Name Surname Capital in € Capital in %
Nezir Idrizi 100,100.00€ 4.00%
Bertil Ake Gunnar Olsson 500,200.00€ 20.00%
Slawomir Tadeusz Bober 500,200.00€ 20.00%
Tomasz Andrzej Tokarski 1,300,400.00€ 52.00%
Artur Stefan Gorzelak 100,100.00€ 4.00%

Njësitë

No. Unit Number Name Place

Activity/ies

Kodi Përshkrimi Tipi
6611 Administrimi i tregjeve financiare Primarë
6619 Aktivitet e tjera ndihmëse për shërbimet financiare, përveç financimit të sigurimit dhe fondeve pensionale Sekondarë
6630 Aktivitetet e menaxhimit të fondeve Tjera
7220 Kërkimi dhe zhvillimi eksperimental në shkencat shoqërore dhe humane Tjera
5224 Trajtimi i transportit "cargo" Tjera
5320 Aktivitetet e tjera postare dhe të ndërlidhjes Tjera
6190 Aktivitetet e tjera të telekomunikimit Tjera
6202 Aktivitetet e këshillimeve kompjuterike Tjera
6499 Aktivitetet e tjera shërbyese financiare, përveç fondit të sigurimit dhe atij pensional p.k.t. Tjera