" Financial Core " L.L.C.
Bussiness Type Limited liability company
Registration No 70554534
Fiscal No 600067864
KTA Certificate Number
Workers No 2
Date of Establishment 2008.11.04
Date of application 2008.11.10
Municipality Pristina
Adress Johan V. Hahn 2/a
Telephone 038 227 475
E-mail
Capital 3,000.00€
Statusi ne ARBK Aktiv
ATK status //
Authorized Persons
Kastriot Fazliu Drejtor
Arbër Fazliu Agj. i regjistruar
Nr Emri Mbiemri Kapitali %
1 Kastriot Fazliu 1,500.00€ 50.00%
2 Arbër Fazliu 1,500.00€ 50.00%
Activity
5829 Publikimi i softuerëve të tjerë Primarë
6920 Aktivitetet e kontabilitetit, libërmbajtjes dhe auditimit; këshillime tatimore Tjera
6311 Përpunimi i të dhënave, hostimi i informacionit dhe aktivitetet e lidhura me to Tjera