Loycha SH.P.K.

Business Name Loycha SH.P.K.
Trade Name ///
Type of business Limited Liabilities Companies
Unique identification number 810182121
Business number ///
Fiscal number ///
TAK Certification Number ///
Number of employees 2
Registration date 13/12/2018
Municipality Gjilan
Address Gjilan, Gjon Sereqi, 3/1/7
Phone number +38349765432
E-mail hello@loycha.com
Capital 100,000.00€
Status in KBRA Registred
Data e shuarjes ///
Status in TAK ///

Authorised persons

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Ozal Mehmeti Drejtor & Person i autorizuar

Pronar/ Aksionarë

Name Surname Capital in € Capital in %
Can Mehmet 50,000.00€ 50.00%
Ozal Mehmeti 50,000.00€ 50.00%

Njësitë

No. Unit Number Name Place

Activity/ies

Kodi Përshkrimi Tipi
6201 Aktivitetet e programimit kompjuterik Primarë
5829 Publikimi i softuerëve të tjerë Sekondarë
6203 Aktivitete të menaxhimit të instalimeve kompjuterike Tjera
7022 Aktivitetet e këshillimit për biznes dhe këshillat e tjera për manaxhim Tjera
4651 Tregtia me shumicë e kompjuterëve, e pajisjeve periferike të kompjuterëve dhe softuerëve Tjera
6311 Përpunimi i të dhënave, hostimi i informacionit dhe aktivitetet e lidhura me to Tjera
6202 Aktivitetet e këshillimeve kompjuterike Tjera
6209 Teknologjia tjetër informative dhe aktivitetet shërbyese kompjuterike Tjera
6312 Web portalet Tjera
4652 Tregtia me shumicë e pajisjeve elektronike dhe të telekomunikimit, si dhe pjesëve të tyre Tjera