Društvo Elektrosever D.O.O.

Business Name Društvo Elektrosever D.O.O.
Trade Name ///
Type of business Limited Liabilities Companies
Unique identification number 810171900
Business number ///
Fiscal number ///
TAK Certification Number ///
Number of employees 1
Registration date 07/11/2018
Municipality North Mitrovica
Address Mitrovicë Veriore, Filipa Višnjić BB
Phone number +37744264462
E-mail bnovakovic59@gmail.com
Capital 10,000.00€
Status in KBRA Registred
Data e shuarjes ///
Status in TAK ///

Authorised persons

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Boban Novaković Upravni Direktori

Pronar/ Aksionarë

Name Surname Capital in € Capital in %
JP Elektroprivreda Srbije Beograd 10,000.00€ 100.00%

Njësitë

No. Unit Number Name Place

Activity/ies

Kodi Përshkrimi Tipi
3514 Tregtia e energjisë elektrike Primarë
3314 Riparimi i pajisjeve elektrike Sekondarë