OGRER- SERVICE SH.P.K.

Business Name OGRER- SERVICE SH.P.K.
Trade Name ///
Type of business Limited Liabilities Companies
Unique identification number 810166167
Business number ///
Fiscal number ///
TAK Certification Number ///
Number of employees 2
Registration date 11/10/2018
Municipality Prishtinë
Address Prishtinë, Rrustem Statovci Nr.48
Phone number +38349491005
E-mail info@ogrer.com
Capital 1,500.00€
Status in KBRA Registred
Data e shuarjes ///
Status in TAK ///

Authorised persons

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Amir Llapashtica Drejtor
Aid Llapashtica Person i Autorizuar

Pronar/ Aksionarë

Name Surname Capital in € Capital in %
Amir Llapashtica 1,500.00€ 100.00%

Njësitë

No. Unit Number Name Place

Activity/ies

Kodi Përshkrimi Tipi
4619 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e një shumëllojshmërie mallrash Primarë
4791 Tregtia me pakicë me porosi nga shtëpia nëpërmjet postës ose internetit Sekondarë
4752 Tregtia me pakicë e artikujve elektronikë, ngjyrave dhe xhamit, në dyqane të specializuara Tjera
4645 Tregtia me shumicë e artikujve të parfumerisë dhe kozmetikës Tjera
4532 Tregtia me pakicë e pjesëve dhe aksesorëve të automjeteve Tjera
6420 Aktivitetet e kompanive "holding" Tjera
6391 Aktivitetet e agjencive të lajmeve Tjera
7120 Testimi teknik dhe analizat Tjera
4777 Tregtia me pakicë e orëve dhe argjentarisë në dyqane të specializuara Tjera
6209 Teknologjia tjetër informative dhe aktivitetet shërbyese kompjuterike Tjera
7311 Agjencitë për publicitet Tjera
6312 Web portalet Tjera
6202 Aktivitetet e këshillimeve kompjuterike Tjera
4649 Tregtia me shumicë e artikujve të tjerë shtëpiakë Tjera
4519 Tregtia e automjeteve të tjera Tjera
4652 Tregtia me shumicë e pajisjeve elektronike dhe të telekomunikimit, si dhe pjesëve të tyre Tjera
5829 Publikimi i softuerëve të tjerë Tjera
6311 Përpunimi i të dhënave, hostimi i informacionit dhe aktivitetet e lidhura me to Tjera
7022 Aktivitetet e këshillimit për biznes dhe këshillat e tjera për manaxhim Tjera
6201 Aktivitetet e programimit kompjuterik Tjera
4764 Tregtia me pakicë e pajisjeve sportive në dyqane të specializuara Tjera
6920 Aktivitetet e kontabilitetit, libërmbajtjes dhe auditimit; këshillime tatimore Tjera
4651 Tregtia me shumicë e kompjuterëve, e pajisjeve periferike të kompjuterëve dhe softuerëve Tjera
4674 Tregtia me shumicë e pjesëve elektronike, pajisjeve hidraulike dhe të ngrohjes, si dhe pjesëve të furnizimit Tjera
7219 Kërkime dhe zhvillime të tjera eksperimentale në shkencat natyrore dhe inxhinieri Tjera
4531 Tregtia me shumicë e pjesëve dhe aksesorëve të automjeteve Tjera
4669 Tregtia me shumicë e makinerive dhe pajisjeve Tjera
4648 Tregtia me shumicë e orëve dhe e artikujve të argjentarisë Tjera
5320 Aktivitetet e tjera postare dhe të ndërlidhjes Tjera
9609 Aktivitetet e tjera p.k.t. Tjera
4779 Tregtia me pakicë e mallrave të përdorura në dyqane Tjera
4799 Tregtia tjetër me pakicë, jo në dyqane, tezga ose tregje Tjera