TLS Contact Kosovo L.L.C.

Business Name TLS Contact Kosovo L.L.C.
Trade Name ///
Type of business Limited Liabilities Companies
Unique identification number 810120246
Business number ///
Fiscal number ///
TAK Certification Number ///
Number of employees 20
Registration date 26/04/2018
Municipality Prishtinë
Address Prishtinë, Ahmet Krasniqi, Kompleksi afarist banesor Artisi, Lagja Arbëria, .
Phone number +38338703311
E-mail finance.europe@tlscontact.com
Capital 1,000.00€
Status in KBRA Regjistruar
Data e shuarjes ///
Status in TAK ///

Authorised persons

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Nikica Pecnik Drejtor menaxhues Sipas ligjit dhe statutit.
Gabriele Piva Drejtor menaxhues Sipas ligjit dhe statutit.

Pronar/ Aksionarë

Name Surname Capital in € Capital in %
" tls group sa " 1,000.00€ 100.00%

Njësitë

No. Unit Number Name Place

Activity/ies

Kodi Përshkrimi Tipi
7990 Shërbimet e tjera të rezervimit dhe aktivitetet e lidhura me to Primarë
6399 Shërbimet e tjera të informacionit p.k.t Sekondarë
6110 Aktivitetet e telekomunikimit kabllor Tjera
6190 Aktivitetet e tjera të telekomunikimit Tjera
8020 Shërbimet e sigurisë me ndihmën e sistemeve të sigurisë Tjera
8211 Aktivitetet e kombinuara shërbyese të administrimit të zyrave Tjera
8299 Aktivitetet e tjera shërbyese në mbështetje të bizneseve p.k.t. Tjera