VFS GLOBAL SERVICES KOSOVO L.L.C.

Business Name VFS GLOBAL SERVICES KOSOVO L.L.C.
Trade Name ///
Type of business Limited Liabilities Companies
Unique identification number 810022286
Business number ///
Fiscal number ///
TAK Certification Number ///
Number of employees 2
Registration date 25/04/2017
Municipality Prishtinë
Address Prishtinë, Str.Lidhja e Prizrenit, No.20, .
Phone number +38343772200
E-mail KreshnikeM@Vfsglobal.com
Capital 100.00€
Status in KBRA Regjistruar
Data e shuarjes ///
Status in TAK ///

Authorised persons

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
PREETESH DAMANIA Përfaqësues i autorizuar Sipas ligjit dhe statutit.

Pronar/ Aksionarë

Name Surname Capital in € Capital in %
Vf services (uk ) limited 100.00€ 100.00%

Njësitë

No. Unit Number Name Place
1 5258898 VFS Global Services Kosovo - Njësia në Arbëri Prishtinë, Prishtinë

Activity/ies

Kodi Përshkrimi Tipi
6311 Përpunimi i të dhënave, hostimi i informacionit dhe aktivitetet e lidhura me to Primarë
7022 Aktivitetet e këshillimit për biznes dhe këshillat e tjera për manaxhim Sekondarë
7311 Agjencitë për publicitet Tjera
8219 Fotokopjimi, përgatitja e dokumenteve dhe aktivitetet e tjera të specializuara mbështetëse për zyrat Tjera
8299 Aktivitetet e tjera shërbyese në mbështetje të bizneseve p.k.t. Tjera
8412 Rregullimi i aktiviteteve të subjekteve, që ofrojnë shërbime shëndetësore, shërbime arsimore dhe kulturore, si dhe shërbime të tjera sociale, përjashtuar sigurimin social Tjera