Emendo Consulting SH.P.K.

Business Name Emendo Consulting SH.P.K.
Trade Name ///
Type of business Limited Liabilities Companies
Unique identification number 810000042
Business number ///
Fiscal number ///
TAK Certification Number ///
Number of employees 2
Registration date 27/02/2017
Municipality Prishtinë
Address Prishtinë, Hyzri Talla, H.10/13
Phone number 044/272-211
E-mail berdardan@gmail.com
Capital 1,000.00€
Status in KBRA Pasiv-09/06/2022
Data e shuarjes ///
Status in TAK ///

Authorised persons

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Dardan Berisha Agjent i Regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Name Surname Capital in € Capital in %
Erëblir Kadriu 300.00€ 30.00%
Dardan Berisha 700.00€ 70.00%

Njësitë

No. Unit Number Name Place

Activity/ies

Kodi Përshkrimi Tipi
7022 Aktivitetet e këshillimit për biznes dhe këshillat e tjera për manaxhim Primarë
5811 Publikimi i librave Sekondarë
6910 Aktivitete juridike Tjera
7021 Marrëdhëniet me publikun dhe aktivitetet e komunikimit Tjera
7320 Hulumtimi i tregut dhe matja e opinionit publik (sondazhet) Tjera
7490 Aktivitetet e tjera profesionale, shkencore dhe teknike p.k.t. Tjera