INSIDER L.L.C.

Business Name INSIDER L.L.C.
Trade Name ///
Type of business Limited Liabilities Companies
Unique identification number 810857302
Business number 71239969
Fiscal number 601575569
TAK Certification Number ///
Number of employees 15
Registration date 28/01/2016
Municipality Prishtinë
Address Prishtinë, Tringë Smajli, Nr.40
Phone number 044-517-721
E-mail ///
Capital 2,000.00€
Status in KBRA Registred
Data e shuarjes ///
Status in TAK ///

Authorised persons

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Parim Olluri Drejtor Ekzekutiv - Agjent i Regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Name Surname Capital in € Capital in %
Parim Olluri 1,000.00€ 50.00%
Vehbi Kajtazi 1,000.00€ 50.00%

Njësitë

No. Unit Number Name Place

Activity/ies

Kodi Përshkrimi Tipi
6391 Aktivitetet e agjencive të lajmeve Primarë
6020 Aktivitetet e transmetimit të programeve televizive Sekondarë
6312 Web portalet Tjera
5811 Publikimi i librave Tjera
5813 Publikimi i gazetave Tjera
5814 Publikimi i revistave dhe periodikëve Tjera
5819 Aktivitetet e tjera botuese Tjera
5914 Aktivitetet e projektimit të filmit Tjera
6010 Transmetimi i programeve radiofonike Tjera
6399 Shërbimet e tjera të informacionit p.k.t Tjera
7021 Marrëdhëniet me publikun dhe aktivitetet e komunikimit Tjera
7311 Agjencitë për publicitet Tjera
7312 Publiciteti përmes mediave Tjera
7320 Hulumtimi i tregut dhe matja e opinionit publik (sondazhet) Tjera
7410 Aktivitetet e specializuara të dizajnit Tjera
7420 Aktivitetet e fotografimit Tjera
7810 Aktivitet e agjencive të punësimit Tjera
8299 Aktivitetet e tjera shërbyese në mbështetje të bizneseve p.k.t. Tjera
9003 Krijimtaria artistike Tjera
9101 Aktivitetet e bibliotekave dhe të arkivave Tjera
9329 Aktivitetet e tjera të argëtimit dhe rekreacionit Tjera
9609 Aktivitetet e tjera p.k.t. Tjera
1811 Shtypja e gazetave Tjera
1812 Shtypje të tjera Tjera
1813 Shërbimet e përgatitjeve para-shtypjes dhe para-publikimit Tjera
1814 Libërlidhja dhe shërbime të ngjashme Tjera
1820 Riprodhimi i mediave të incizuara Tjera