Adresa: Rr. "Muharrem Fejza" p.n.

Lagjja e Spitalit

Prishtinë, Republika e Kosovës

+381 (0)38 200-36548

E-mail : infoarbk@rks-gov.net