Për publikun

I inkurajojm të gjitha palët e interesuara të kryejn kërkimin  e informacionit  në sistem të  e-Regjistrit të pengut lidhur me transaksionet  për  pasuritë e luajtshme .

Për  tu siguruar me informatë të saktë  vizitoni  në  internet  faqen e  ARBK-së   https://arbk.rks-gov.net/,  klikoni në  linkun e  e-Regjistrit të Pengut.

Shkoni te   Kërkim i Avancuar

Kërko me NS-(numri i shasise)

Kërko me ID-(nr.personal apo i nr.i biznesit)

 

Ju faleminderit .