Raportet

Raport i indikatorëve rezultatin e performancës lidhur me procesin e regjistrimit të shoqërive tregtare në Kosovë. Ky raport pregaditet nga një ekip i regjistruar i zyrtarëve të Aksioneve të Bizneseve të Kosovës

 Raporti analizon një sërë lidhjesh me kryerjen e ARBK-së:

  •   Kohëzgjatjen për regjistrimin e shoqërive tregtare në histori në Kosovë dhe për Shoqëritë me Përgjegjësi të Kufizuar në regjistrim, si dhe sipas qendrave të regjistrimit;
  •  Numrin total të shoqërive tregtare të regjistruara sipas formave ligjore dhe të përgjithshme të shoqërive tregtare të ç'regjistruara sipas formës juridike të shoqërive tregtare;
  •  Numrin total të degëve të shoqërive të huaja tregtare të panjohura sipas shtetit të tyre;
  •  Numri i pronarëve, ortakëve ose aksionarëve të huaj të përfshirë në shoqëritë tregtare të Kosovës sipas llojit të tyre të shoqërive tregtare;
  •  Përqindjen e bizneseve individuale sipas gjinisë;
  •  Përqindjen e ortakëve ose aksionarëve sipas gjinisë në shoqëritë tregtare në Kosovë.

Emërtimi Viti
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T2 Pri_Qer 2013 11/07/2023
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T1 Jan_Mar 2023 12/04/2023
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T4 Tet_Dhje 2022 01/02/2023
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T3 Korr_Shta 2022 19/10/2022
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T2 Pri_Qer 2022 21/07/2022
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T1 Jan_Mar 2022 20/04/2022
Raporti vjetor i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë 2021 02/02/2022
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T4 Tet_Dhje 2021 02/02/2022
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T3 Korr_Shta 2021 12/10/2021
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T2 Pri_Qer 2021 08/07/2021
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T1 Jan_Mar 2021 26/04/2021
Raporti vjetor i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë 2020 26/04/2021
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T4 Tet_Dhje 2020 20/04/2021
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T2 Pri_Qer 2020 14/07/2020
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T1 Jan_Mar 2020 21/04/2020
Raporti vjetor i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë 2019 28/02/2020

Prev 1 2 Next