Raportet

Raport i indikatorëve  paraqet rezultatin e performancës lidhur me procesin e regjistrimit të shoqërive tregtare në Kosovë. Ky raport pregaditet nga një ekip i përbërë nga zyrtarët e Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës

 Raporti  analizon një sërë indikatorësh të lidhur me performancën e ARBK-së:

  •   Kohëzgjatjen për regjistrimin e shoqërive tregtare në përgjithësi në Kosovë dhe për Shoqëritë me Përgjegjësi të Kufizuar në veçanti, si dhe sipas qendrave të regjistrimit;
  •  Numrin total të shoqërive tregtare të regjistruara sipas formës ligjore dhe numrin total të shoqërive tregtare të ç’regjistruara sipas formës ligjore të shoqërive tregtare;
  •  Numrin total të degëve të shoqërive të huaja tregtare të regjistruara sipas shtetit të origjinës;
  •  Numrin e pronarëve, ortakëve ose aksionarëve të huaj të përfshirë në shoqëritë tregtare të Kosovës sipas llojit të shoqërive tregtare;
  •  Përqindjen e bizneseve individuale sipas gjinisë;
  •  Përqindjen e ortakëve ose aksionarëve sipas gjinisë në shoqëritë tregtare në Kosovë.

Emërtimi Viti
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T2 Pri_Qer 2022 21/07/2022
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T1 Jan_Mar 2022 20/04/2022
Raporti vjetor i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë 2021 02/02/2022
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T4 Tet_Dhje 2021 02/02/2022
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T3 Korr_Shta 2021 12/10/2021
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T2 Pri_Qer 2021 08/07/2021
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T1 Jan_Mar 2021 26/04/2021
Raporti vjetor i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë 2020 26/04/2021
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T4 Tet_Dhje 2020 20/04/2021
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T2 Pri_Qer 2020 14/07/2020
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T1 Jan_Mar 2020 21/04/2020
Raporti vjetor i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë 2019 28/02/2020
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T4 Tet_Dhje 2019 03/02/2020
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T3 Korr_Shta 2019 02/12/2019
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T2 Pri_Qer 2019 12/12/2019
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T1 Jan_Mar 2019 24/09/2019

Prev 1 2 Next