Raportet

Emërtimi Viti
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T2 Pri_Qer 2021 08/07/2021
Raporti vjetor i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë 2020 26/04/2021
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T1 Jan_Mar 2021 26/04/2021
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T4 Tet_Dhje 2020 20/04/2021
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T2 Pri_Qer 2020 14/07/2020
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T1 Jan_Mar 2020 21/04/2020
Raporti vjetor i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë 2019 28/02/2020
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T4 Tet_Dhje 2019 03/02/2020
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T3 Korr_Shta 2019 02/12/2019
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T2 Pri_Qer 2019 12/12/2019
Raporti i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë T1 Jan_Mar 2019 24/09/2019
Raporti vjetor i indikatorëve bazë të performancës për regjistrimin e shoqërive tregtare në Kosovë 2018 28/02/2020
Raporti i Indikatorëve bazë të përformancës për regjistrimin e bizneseve në Kosovë për periudhën Tetor-Dhjetor 2018(1) 06/02/2019
Raporti i Indikatorëve bazë të përformancës për regjistrimin e bizneseve në Kosovë për periudhën Korrik_Shtator 2018 18/10/2018
Raporti i Indikatorëve bazë të përformancës për regjistrimin e bizneseve në Kosovë për periudhën Prill_Qershor 2018 24/07/2018
RAPORTI I INDIKATORËVE BAZË TË PERFORMANCËS PËR REGJISTRIMIN E BIZNESEVE NË KOSOVË PËR PERIUDHËN JANAR – MARS 2018 03/05/2018

Prev 1 2 Next