Musaj Leku B.I.

Emri i biznesit Musaj Leku B.I.
Emri tregtar N.T.P "HAJDINI COMERC "
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810248220
Numri i biznesit 80064900
Numri fiskal 600055322
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 21
Data e regjistrimit 15/06/2000
Komuna Gllogoc
Adresa Gllogoc, Ashanajka p.n.
Telefoni 044-147-634
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Musaj Leku Agjent i Regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Musaj Leku %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi
1 5031508 NJËSIA NR. 1 HAJDINI PALACE Gllogoc, Kamaran

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4711 Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani Primarë
4639 Tregtia me shumicë, jo e specializuar, e artikujve ushqimorë, pijeve dhe duhanit Sekondarë
5610 Restorantet dhe aktivitetet shërbyese lëvizëse të ushqimit Tjera
5629 Aktivitetet e tjera shërbyese të ushqimit Tjera
0141 Rritja e gjedheve për qumësht Tjera
0149 Rritja e kafshëve të tjera Tjera
0150 Fermat e përziera Tjera
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Tjera
4638 Tregtia me shumicë e artikujve të tjerë ushqimorë, përfshirë peshkun, krustacet dhe molusqet (frutat e detit) Tjera