Emin Krasniqi B.I.

Emri i biznesit Emin Krasniqi B.I.
Emri tregtar N.SH.' GYM - 05 "
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810686933
Numri i biznesit 80563361
Numri fiskal 600079299
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 2
Data e regjistrimit 30/11/2001
Komuna Vushtrri
Adresa Vushtrri, P.N, 2 Maji
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Emin Krasniqi Agjent i Regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Emin Krasniqi %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
9604 Aktivitetet e mirëmbajtjes trupore Primarë
4520 Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve Sekondarë