.SH.ZARIQI B.I.

Emri i biznesit .SH.ZARIQI B.I.
Emri tregtar N.N.T .SH."ZARIQI"
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues ///
Numri i biznesit 80388152
Numri fiskal ///
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve -1
Data e regjistrimit 20/02/2001
Komuna Vushtrri
Adresa Vushtrri, , Dëshmorët e Kombit
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Ahmet Zariqi Pronar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Ahmet Zariqi %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Primarë
4312 Përgatitja e vendpunishtes Sekondarë
4321 Instalime elektrike Tjera
4391 Punimet e kulmit (çatisë) Tjera