Brikenda Maloku B.I.

Emri i biznesit Brikenda Maloku B.I.
Emri tregtar DPT ,, Rolindi "
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810246886
Numri i biznesit 70310150
Numri fiskal 600444674
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 19/10/2005
Komuna Gjakovë
Adresa Gjakovë, , Konferenca e Bunjajt
Telefoni 044/641-354
E-mail ///
Kapitali 00.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Brikena Luzha Pronar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Brikenda Maloku 00.00€ 0.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4711 Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani Primarë
4771 Tregtia me pakicë e veshjeve në dyqane të specializuara Sekondarë