Dauti Komerc SH.P.K.

Emri i biznesit Dauti Komerc SH.P.K.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 810655524
Numri i biznesit 70130379
Numri fiskal 600269345
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 135
Data e regjistrimit 07/04/2004
Komuna Ferizaj
Adresa Gërlicë, p.n.
Telefoni 049/173 953
E-mail ///
Kapitali 20,000.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Bashkim Krosi Drejtor dhe Agj. i Regj.

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Hamim Dauti 10,000.00€ 50.00%
Xhemail Dauti 10,000.00€ 50.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4639 Tregtia me shumicë, jo e specializuar, e artikujve ushqimorë, pijeve dhe duhanit Primarë
4638 Tregtia me shumicë e artikujve të tjerë ushqimorë, përfshirë peshkun, krustacet dhe molusqet (frutat e detit) Sekondarë
5829 Publikimi i softuerëve të tjerë Tjera
6202 Aktivitetet e këshillimeve kompjuterike Tjera
6311 Përpunimi i të dhënave, hostimi i informacionit dhe aktivitetet e lidhura me to Tjera
6910 Aktivitete juridike Tjera
6920 Aktivitetet e kontabilitetit, libërmbajtjes dhe auditimit; këshillime tatimore Tjera
7320 Hulumtimi i tregut dhe matja e opinionit publik (sondazhet) Tjera
4511 Tregtia e veturave dhe automjeteve me fuqi motorike të vogël Tjera
4520 Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve Tjera
4631 Tregtia me shumicë e frutave dhe perimeve Tjera
4632 Tregtia me shumicë e mishit dhe produkteve të tij Tjera
4633 Tregtia me shumicë e produkteve të qumështit, vezëve, vajrave dhe yndyrnave të gatimit Tjera
4636 Tregtia me shumicë e sheqerit, e çokollatës dhe e ëmbëlsirave Tjera
4637 Tregtia me shumicë e kafes, çajit, kakaos dhe erëzave Tjera
4645 Tregtia me shumicë e artikujve të parfumerisë dhe kozmetikës Tjera
4646 Tregtia me shumicë e artikujve farmaceutikë Tjera
4649 Tregtia me shumicë e artikujve të tjerë shtëpiakë Tjera
4671 Tregtia me shumicë e lëndëve djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta dhe produkteve të lidhur me to Tjera
4675 Tregtia me shumicë e produkteve kimike Tjera
4711 Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani Tjera
4719 Tregti tjetër me pakicë në dyqane jo të specializuara Tjera
4724 Tregtia me pakicë e bukës, ëmbëlsirave, produkteve prej mielli dhe produkteve prej sheqeri, në dyqane të specializuara Tjera
4729 Tregtia me pakicë e produkteve të tjera ushqimore në dyqane të specializuara Tjera
4730 Tregtia me pakicë e karburantit për automjete në dyqane të specializuar Tjera
4775 Tregtia me pakicë e artikujve kozmetikë dhe të tualetit, në dyqane të specializuara Tjera
4789 Tregtia me pakicë në tezga dhe tregje të mallrave të tjera Tjera
4791 Tregtia me pakicë me porosi nga shtëpia nëpërmjet postës ose internetit Tjera
4799 Tregtia tjetër me pakicë, jo në dyqane, tezga ose tregje Tjera
4941 Transporti rrugor i mallrave Tjera
5040 Transporti i brendshëm ujor i mallrave Tjera
5210 Magazinimi dhe ruajtja Tjera
5221 Aktivitetet shërbyese të rastit për transportin tokësor Tjera
5510 Hotelet dhe akomodimi i ngjashëm Tjera