Sani Gashi B.I.

Emri i biznesit Sani Gashi B.I.
Emri tregtar N.N.SH. " Moler Taulanti "
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810625767
Numri i biznesit 70457702
Numri fiskal 600624789
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 2
Data e regjistrimit 06/11/2007
Komuna Shtime
Adresa Pjetërshticë, ,
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali 00.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Sani Gashi Pronar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Sani Gashi 00.00€ 0.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4331 Punime suvatimi Primarë