Sherif M. Krasniqi B.I.

Emri i biznesit Sherif M. Krasniqi B.I.
Emri tregtar NdërrmarreTregtare Private,, Adnani"
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810622820
Numri i biznesit 80621710
Numri fiskal 600539590
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 2
Data e regjistrimit 04/04/2002
Komuna Shtime
Adresa Shtime, , Tiranes
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Shuar
Data e shuarjes 10/09/2021
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Sherif Krasniqi Pronar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Sherif Krasniqi %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4711 Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani Primarë
4719 Tregti tjetër me pakicë në dyqane jo të specializuara Sekondarë