Sani Zymeri B.I.

Emri i biznesit Sani Zymeri B.I.
Emri tregtar D.P.T. " Qendresa "
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810614728
Numri i biznesit 80107323
Numri fiskal 600121230
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 25/07/2000
Komuna Skenderaj
Adresa Klinë e Poshtme
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Sani Zymeri Pronar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Sani Zymeri %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4711 Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani Primarë
4775 Tregtia me pakicë e artikujve kozmetikë dhe të tualetit, në dyqane të specializuara Sekondarë
4721 Tregtia me pakicë e frutave dhe perimeve në dyqane të specializuara Tjera
4722 Tregtia me pakicë e mishit dhe produkteve të mishit në dyqane të specializuara Tjera
4752 Tregtia me pakicë e artikujve elektronikë, ngjyrave dhe xhamit, në dyqane të specializuara Tjera