V - SHEHU SH.P.K.

Emri i biznesit V - SHEHU SH.P.K.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 810146739
Numri i biznesit ///
Numri fiskal ///
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 2
Data e regjistrimit 07/08/2018
Komuna Deçan
Adresa Deçan, Junik
Telefoni 044/495-516
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Arsim Shehu Drej.dhe Agj.i Regj.

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Arsim Shehu 00.00€ 0.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Primarë
4313 Testi i shpuarjes dhe shpuarja Sekondarë
3700 Kanalizimi Tjera
3600 Grumbullimin, trajtimin dhe furnizimin me ujë Tjera
4110 Zhvillimi i projekteve të ndërtimit Tjera
4211 Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave Tjera
4311 Demolimi i objekteve Tjera
0812 Nxjerrja e zhavorrit dhe rërës, nxjerrja e argjilës dhe kaolinit Tjera
0811 Nxjerrja e gurit dekorativ dhe të ndërtimit, gurit gëlqeror, gjipsit, shkumësit dhe rrasave Tjera