AGIMI - COMMERC B.I.

Emri i biznesit AGIMI - COMMERC B.I.
Emri tregtar N.N.SH. " AGIMI - COMMERC "
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues ///
Numri i biznesit 80039905
Numri fiskal 600225280
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 3
Data e regjistrimit 29/05/2000
Komuna Mitrovicë
Adresa Mitrovicë, e Ulqinit
Telefoni 044/146-382
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Shuar
Data e shuarjes 23/06/2003
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Haxhi Krasniqi Agj. i Regj.

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Haxhi Krasniqi %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Primarë
4673 Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitare Sekondarë
4211 Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave Tjera
4329 Instalime të tjera ndërtimore Tjera
4399 Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Tjera
4321 Instalime elektrike Tjera
4331 Punime suvatimi Tjera
4730 Tregtia me pakicë e karburantit për automjete në dyqane të specializuar Tjera
2361 Prodhimi i produkteve prej betonit për qëllime ndërtimi Tjera
0210 Kulturat pyjore dhe aktivitetet e tjera të pylltarisë Tjera
4941 Transporti rrugor i mallrave Tjera
9609 Aktivitetet e tjera p.k.t. Tjera
4312 Përgatitja e vendpunishtes Tjera
4322 Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit Tjera
4334 Lyerja dhe vendosja e xhamave Tjera