Economics O.P.

Emri i biznesit Economics O.P.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Ortakëri e përgjithshme
Numri unik identifikues 811773581
Numri i biznesit 70034562
Numri fiskal 600524533
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 01/08/2003
Komuna Prizren
Adresa Prizren, , Wiliam Walker
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali 00.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Burim Krasniqi 00.00€ 0.00%
Sherif Krasniqi 00.00€ 0.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
6920 Aktivitetet e kontabilitetit, libërmbajtjes dhe auditimit; këshillime tatimore Primarë
6629 Aktivitetet e tjera ndihmëse të sigurimeve dhe fondeve pensionale Sekondarë
6810 Blerja dhe shitja e patundshmërisë personale Tjera
8299 Aktivitetet e tjera shërbyese në mbështetje të bizneseve p.k.t. Tjera