Sani Mazrek B.I.

Emri i biznesit Sani Mazrek B.I.
Emri tregtar D.P.T.,,Ali Comerce"
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810585151
Numri i biznesit 80430370
Numri fiskal 600085527
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 2
Data e regjistrimit 04/05/2001
Komuna Prizren
Adresa Mamushë, 8, Seit Malesi
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Sani Mazrek Pronar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Sani Mazrek %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4752 Tregtia me pakicë e artikujve elektronikë, ngjyrave dhe xhamit, në dyqane të specializuara Primarë