Sherif Krasniqi B.I.

Emri i biznesit Sherif Krasniqi B.I.
Emri tregtar N.T.P. " Qëndrimi "
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810584707
Numri i biznesit 80406339
Numri fiskal ///
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 13/03/2001
Komuna Prizren
Adresa Hoçë e Qytetit
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Sherif Krasniqi Pronar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Sherif Krasniqi %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4673 Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitare Primarë
4752 Tregtia me pakicë e artikujve elektronikë, ngjyrave dhe xhamit, në dyqane të specializuara Sekondarë