Edon Mati B.I.

Emri i biznesit Edon Mati B.I.
Emri tregtar N.T.SH. " Mati - Shm "
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810234071
Numri i biznesit 70098451
Numri fiskal ///
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 27/02/2004
Komuna Gjakovë
Adresa Gjakovë, , N.Terezë
Telefoni 044/334370
E-mail ///
Kapitali 00.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Edon Mati Pronar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Edon Mati 00.00€ 0.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4399 Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Primarë
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Sekondarë
6612 Shërbimet e ndërmjetësimit për letra me vlerë dhe kontrata të mallit Tjera