Nazim Shabanaj B.I.

Emri i biznesit Nazim Shabanaj B.I.
Emri tregtar N.N.T. " Shabanaj "
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810573156
Numri i biznesit 80051573
Numri fiskal 600050348
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 3
Data e regjistrimit 11/07/2000
Komuna Prizren
Adresa Prizren, Nr.256, Xhevat Berisha
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Nazim Shabanaj Agj. i regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Nazim Shabanaj %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Primarë
4941 Transporti rrugor i mallrave Sekondarë
2369 Prodhimi i artikujve të tjerë prej betonit, llaçit dhe çimentos Tjera
4339 Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave Tjera
4329 Instalime të tjera ndërtimore Tjera
4391 Punimet e kulmit (çatisë) Tjera
4332 Punime montimi nga druri dhe materiale të tjera Tjera
4312 Përgatitja e vendpunishtes Tjera
4334 Lyerja dhe vendosja e xhamave Tjera
4322 Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit Tjera
4211 Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave Tjera
4333 Punime për veshjen e dyshemeve dhe mureve Tjera
4291 Ndërtimi i projekteve të ujit Tjera
4399 Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Tjera
4321 Instalime elektrike Tjera
4331 Punime suvatimi Tjera
4313 Testi i shpuarjes dhe shpuarja Tjera