FARI COMMERC SH.P.K.

Emri i biznesit FARI COMMERC SH.P.K.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 810099342
Numri i biznesit ///
Numri fiskal ///
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 3
Data e regjistrimit 28/02/2018
Komuna Prizren
Adresa Prizren, WILLIAM WALKER
Telefoni 044/119-252
E-mail ///
Kapitali 1,000.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Sherif Berisha AGJ.REGJ.

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Sherif Berisha 1,000.00€ 100.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4673 Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitare Primarë
2361 Prodhimi i produkteve prej betonit për qëllime ndërtimi Sekondarë
2362 Prodhimi i produkteve prej llaçit për qëllime ndërtimi Tjera
2363 Prodhimi i betonit të përzier, i gatshëm për përdorim Tjera
2365 Prodhimi i fibrave të çimentos Tjera
2369 Prodhimi i artikujve të tjerë prej betonit, llaçit dhe çimentos Tjera
2391 Prodhimi i produkteve gërryese Tjera
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Tjera
4331 Punime suvatimi Tjera
4334 Lyerja dhe vendosja e xhamave Tjera
4339 Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave Tjera
4391 Punimet e kulmit (çatisë) Tjera
4399 Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Tjera
4941 Transporti rrugor i mallrave Tjera
5210 Magazinimi dhe ruajtja Tjera
7112 Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik Tjera