Agani L.t.d SH.P.K.

Emri i biznesit Agani L.t.d SH.P.K.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 811282706
Numri i biznesit 70406680
Numri fiskal 600184121
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 14
Data e regjistrimit 29/01/2007
Komuna Graçanicë
Adresa Graçanicë, Magj.Prishtinë Ferizaj Km i 5-të
Telefoni 045 77 33 77
E-mail ///
Kapitali 40,000.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Dugagjin Agani Përfaqësues i autorizuar .

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Dugagjin Agani 13,200.00€ 33.00%
Driton Agani 13,200.00€ 33.00%
Don Agani 13,600.00€ 34.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4646 Tregtia me shumicë e artikujve farmaceutikë Primarë
4774 Tregtia me pakicë e artikujve ortopedikë dhe mjeksorë, në dyqane të specializuara Sekondarë
4675 Tregtia me shumicë e produkteve kimike Tjera
4676 Tregtia me shumicë e produkteve të tjera të ndërmjetme Tjera
4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar Tjera
4773 Tregtia me pakice e artikujve farmaceutikë në dyqane të specializuara (Barnatore) Tjera
6311 Përpunimi i të dhënave, hostimi i informacionit dhe aktivitetet e lidhura me to Tjera
6399 Shërbimet e tjera të informacionit p.k.t Tjera
7022 Aktivitetet e këshillimit për biznes dhe këshillat e tjera për manaxhim Tjera
7311 Agjencitë për publicitet Tjera
7320 Hulumtimi i tregut dhe matja e opinionit publik (sondazhet) Tjera
7430 Aktivitetet e përkthimit dhe interpretimit Tjera
7490 Aktivitetet e tjera profesionale, shkencore dhe teknike p.k.t. Tjera
8299 Aktivitetet e tjera shërbyese në mbështetje të bizneseve p.k.t. Tjera
8412 Rregullimi i aktiviteteve të subjekteve, që ofrojnë shërbime shëndetësore, shërbime arsimore dhe kulturore, si dhe shërbime të tjera sociale, përjashtuar sigurimin social Tjera
8690 Aktivitetet e tjera të shëndetit të njeriut Tjera
9609 Aktivitetet e tjera p.k.t. Tjera
4511 Tregtia e veturave dhe automjeteve me fuqi motorike të vogël Tjera
4519 Tregtia e automjeteve të tjera Tjera
4618 Aktivitetet e ndërmjetësimit të specializuar për shitjen e produkteve të veçanta Tjera
4619 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e një shumëllojshmërie mallrash Tjera
4641 Tregtia me shumicë e tekstileve Tjera