BLIC SOLUTION SH.P.K.

Emri i biznesit BLIC SOLUTION SH.P.K.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 810196338
Numri i biznesit 71055884
Numri fiskal 601112840
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 70
Data e regjistrimit 02/05/2014
Komuna Prizren
Adresa Prizren, JUSUF GËRVALLA Nr.103
Telefoni 044/402-340
E-mail sherifkrasniqi@gmail.com
Kapitali 1,000.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Sherif Krasniqi Drejtor & Agj.i Regj.

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Emin Krasniqi 400.00€ 40.00%
Sherif Krasniqi 600.00€ 60.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi
1 5045002 BLIC SOLUTION NR.5 Skenderaj, Skenderaj
2 5084717 BLIC SOLUTION Prishtinë, Prishtinë
3 5191432 BLIC SOLUTION NR.1 Mitrovicë, Mitrovicë
4 5221803 BLIC SOLUTION NR.2 Viti, Viti
5 5226058 BLIC SOLUTION NR.6 Vushtrri, Vushtrri

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4619 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e një shumëllojshmërie mallrash Primarë
7022 Aktivitetet e këshillimit për biznes dhe këshillat e tjera për manaxhim Sekondarë
7311 Agjencitë për publicitet Tjera
7320 Hulumtimi i tregut dhe matja e opinionit publik (sondazhet) Tjera
7810 Aktivitet e agjencive të punësimit Tjera
8010 Aktivitetet e sigurisë private Tjera
8299 Aktivitetet e tjera shërbyese në mbështetje të bizneseve p.k.t. Tjera
8413 Rregullimi dhe përmirësimi për një funksionim më efikas të bizneseve Tjera
9529 Riparimi i artikujve personal dhe shtëpiakë p.k.t. Tjera
9609 Aktivitetet e tjera p.k.t. Tjera
5829 Publikimi i softuerëve të tjerë Tjera
6110 Aktivitetet e telekomunikimit kabllor Tjera
6202 Aktivitetet e këshillimeve kompjuterike Tjera
6209 Teknologjia tjetër informative dhe aktivitetet shërbyese kompjuterike Tjera
6311 Përpunimi i të dhënave, hostimi i informacionit dhe aktivitetet e lidhura me to Tjera
6499 Aktivitetet e tjera shërbyese financiare, përveç fondit të sigurimit dhe atij pensional p.k.t. Tjera
6511 Sigurimi jetësor Tjera
6512 Sigurimi jojetësor Tjera
6611 Administrimi i tregjeve financiare Tjera
6619 Aktivitet e tjera ndihmëse për shërbimet financiare, përveç financimit të sigurimit dhe fondeve pensionale Tjera
6629 Aktivitetet e tjera ndihmëse të sigurimeve dhe fondeve pensionale Tjera
6910 Aktivitete juridike Tjera
4643 Tregtia me shumicë e pajisjeve elektroshtëpiake Tjera
4666 Tregtia me shumicë e makinerive dhe pajisjeve të tjera të zyrave Tjera
4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar Tjera
4778 Tregtia me pakicë e mallrave të tjera të reja, në dyqane të specializuara Tjera