Mahmut Gërguri B.I.

Emri i biznesit Mahmut Gërguri B.I.
Emri tregtar N.N.P. " Daci "
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 811538208
Numri i biznesit 70291009
Numri fiskal 600197497
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 12
Data e regjistrimit 11/08/2005
Komuna Fushë Kosovë
Adresa Bardh i Madh, Rajoni 01
Telefoni 038/591-882
E-mail ///
Kapitali 00.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Mahmut Gërguri Menaxher

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Mahmut Gërguri 00.00€ 0.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi
1 70290768 Baraza Fushë Kosovë, Bardh i Madh

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
2361 Prodhimi i produkteve prej betonit për qëllime ndërtimi Primarë
2363 Prodhimi i betonit të përzier, i gatshëm për përdorim Sekondarë
2365 Prodhimi i fibrave të çimentos Tjera
2410 Prodhimi i hekurit dhe çelikut bazë, si dhe i ferrolegurave Tjera
2433 Formimi ose palosja e ftohtë Tjera
2511 Prodhimi i konstrukcioneve metalike dhe pjesëve të tyre Tjera
2561 Trajtimi dhe veshja e metaleve Tjera
2593 Prodhimi i produkteve prej teli, zinxhiri dhe suste Tjera
2599 Prodhimi i produkteve të tjera metalike p.k.t. Tjera
4613 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e lëndës së drurit dhe materialeve të ndërtimit Tjera
4673 Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitare Tjera
4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar Tjera
2351 Prodhimi i çimentos Tjera