Post And Telecommunications Of Kosovo Holding , J.S.C. / Posta Dhe Telekomunikacioni I Kosovës , Holding, Sh.A.P, / Posta I Telekomunikacije Kosova , Holding, J.S.C. SH.A.

Emri i biznesit Post And Telecommunications Of Kosovo Holding , J.S.C. / Posta Dhe Telekomunikacioni I Kosovës , Holding, Sh.A.P, / Posta I Telekomunikacije Kosova , Holding, J.S.C. SH.A.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri aksionare
Numri unik identifikues ///
Numri i biznesit 70279297
Numri fiskal ///
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 3
Data e regjistrimit 22/06/2005
Komuna Prishtinë
Adresa Prishtinë, 8, Ilir Konushevci
Telefoni 038 248 076
E-mail ///
Kapitali 260,000,000.00€
Statusi në ARBK Shuar
Data e shuarjes 05/11/2009
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Sebahedin Ramaxhik Drejtor Sekretar i bordit.
Ilir Salihu Director of the corporation. Drejtor me datë 16.01.06
Ilir Salihu Director of the corporation.
Edmond Nulleshi Director of the corporation.
Edmond Nulleshi Director of the corporation. Drejtor me datë 16.01.2006

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Kosovo trust agency (kta ) ,acting as trustee for the shareholder of post and telecommunicatios of kosovo holding , j.s.c. pursuant to the unmik regulation no. 2002/12 as amended by unmik regulation 2005/18 on the establishment of the kosovo trust agency 260,000,000.00€ 100.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
5310 Aktivitetet e postave me detyrimin e shërbimit të përgjithshëm Primarë
6110 Aktivitetet e telekomunikimit kabllor Sekondarë
6209 Teknologjia tjetër informative dhe aktivitetet shërbyese kompjuterike Tjera
6419 Ndërmjetësimet e tjera monetare Tjera
8299 Aktivitetet e tjera shërbyese në mbështetje të bizneseve p.k.t. Tjera
8411 Aktivitetet e përgjitshme të administratës publike Tjera
9609 Aktivitetet e tjera p.k.t. Tjera
5829 Publikimi i softuerëve të tjerë Tjera