Zenun Lluhani B.I.

Emri i biznesit Zenun Lluhani B.I.
Emri tregtar D.P.T.,,Erti"
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810227547
Numri i biznesit 80456310
Numri fiskal ///
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 02/07/2001
Komuna Gjakovë
Adresa Gjakovë
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Zenun Lluhani Pronar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Zenun Lluhani %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4775 Tregtia me pakicë e artikujve kozmetikë dhe të tualetit, në dyqane të specializuara Primarë