Ujë Rugove SH.P.K.

Emri i biznesit Ujë Rugove SH.P.K.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 810505406
Numri i biznesit 70237993
Numri fiskal 600232144
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 10
Data e regjistrimit 25/02/2005
Komuna Obiliq
Adresa Obiliq, "Hasan Prishtina" p.n
Telefoni 045/500-624
E-mail ///
Kapitali 3,141,200.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Shqipe Ramadani - kelmendi Drejtor- Agjent i Regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Visar Kelmendi 2,512,960.00€ 80.00%
European Bottling Water Company Ltd. 628,240.00€ 20.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi
1 5013674 Ujë Rugove Pejë, Drelaj
2 5015839 Depoja QëndrorE-Rugove Obiliq, Dardhishtë
3 5210747 Uje Rugove Pejë Pejë, Pejë
4 5274621 Depo nr.3 Prizren, Prizren

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
1107 Prodhim i pijeve freskuese; prodhimi i ujit mineral dhe ujit tjetër në shishe Primarë
1032 Përpunimi i lëngut të frutave dhe perimeve Sekondarë
2222 Prodhimi i artikujve të plastikës për paketim Tjera
8421 Marrëdhëniet me jashtë Tjera
4511 Tregtia e veturave dhe automjeteve me fuqi motorike të vogël Tjera
4519 Tregtia e automjeteve të tjera Tjera
4617 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e mallrave ushqimore, pijeve dhe duhanit Tjera
4631 Tregtia me shumicë e frutave dhe perimeve Tjera
4634 Tregtia me shumicë e pijeve Tjera
4721 Tregtia me pakicë e frutave dhe perimeve në dyqane të specializuara Tjera
4725 Tregtia me pakicë e pijeve në dyqane të specializuara Tjera