Gjyle Avdyli B.I.

Emri i biznesit Gjyle Avdyli B.I.
Emri tregtar N.N.Sh.,,Themeli"
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810493346
Numri i biznesit 70095581
Numri fiskal 600238275
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 5
Data e regjistrimit 24/02/2004
Komuna Pejë
Adresa Pejë, 23, Kuvendi i Lezhes
Telefoni 044-137-743
E-mail ///
Kapitali 00.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Gjyle Avdyli Pronar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Gjyle Avdyli 00.00€ 0.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Primarë
4399 Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Sekondarë
7112 Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik Tjera