Gjyle Osmani B.I.

Emri i biznesit Gjyle Osmani B.I.
Emri tregtar Laboratori ,,Mikrobiologjia"
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810488066
Numri i biznesit 70035736
Numri fiskal 600038477
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 07/08/2003
Komuna Prishtinë
Adresa Prishtinë, Nr.4, Bill Clinton Bl.-9 L B - 1
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali 00.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Gjyle Osmani Pronar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Gjyle Osmani 00.00€ 0.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
8610 Aktivitetet e spitaleve Primarë
8622 Aktivitetet e mjekësisë së specializuar Sekondarë