AAIZZ SH.P.K.

Emri i biznesit AAIZZ SH.P.K.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 810048373
Numri i biznesit ///
Numri fiskal ///
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 14/08/2017
Komuna Vushtrri
Adresa Vushtrri, Dëshmorët e Kombit
Telefoni 028-570-888
E-mail ///
Kapitali 300.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Irfan Zushi Drejtor Sipas ligjit dhe statutit.

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Irfan Zushi 300.00€ 100.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
6910 Aktivitete juridike Primarë
8560 Aktivitetet mbështetëse arsimore Sekondarë
6920 Aktivitetet e kontabilitetit, libërmbajtjes dhe auditimit; këshillime tatimore Tjera
6831 Agjencitë e patundshmërive Tjera
7022 Aktivitetet e këshillimit për biznes dhe këshillat e tjera për manaxhim Tjera
7911 Aktivitetet e agjencive të udhëtimit Tjera
6820 Qiradhënia dhe menaxhimi i patundshmërisë personale ose të marra me qira Tjera