Euro - Pipe SH.P.K.

Emri i biznesit Euro - Pipe SH.P.K.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 810040329
Numri i biznesit ///
Numri fiskal ///
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 9
Data e regjistrimit 17/07/2017
Komuna Suharekë
Adresa Suhareka, Xhavit Sylaj p.n.
Telefoni 044/184543
E-mail ///
Kapitali 1,000.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Zenun Veselaj Agjent i regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Zenun Veselaj 1,000.00€ 100.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi
1 5165091 Njesia Nr. 1 Prishtinë, Prishtinë
2 810257972 Euro Pipe Njesia nr.2 Prizren, Prizren

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4752 Tregtia me pakicë e artikujve elektronikë, ngjyrave dhe xhamit, në dyqane të specializuara Primarë
4674 Tregtia me shumicë e pjesëve elektronike, pajisjeve hidraulike dhe të ngrohjes, si dhe pjesëve të furnizimit Sekondarë
4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar Tjera
4719 Tregti tjetër me pakicë në dyqane jo të specializuara Tjera
4754 Tregtia me pakicë e pajisjeve elekroshtëpiake në dyqane të specializuara Tjera
4941 Transporti rrugor i mallrave Tjera
5610 Restorantet dhe aktivitetet shërbyese lëvizëse të ushqimit Tjera
5629 Aktivitetet e tjera shërbyese të ushqimit Tjera
5630 Aktivitetet shërbyese të pijeve Tjera
6831 Agjencitë e patundshmërive Tjera
8122 Aktivitetet e tjera të pastrimit të ndërtesave, objeteve industriale Tjera
8130 Aktivitete shërbimi të mirëmbajtjes dhe kujdesit të shesheve (mjedisit) Tjera
9329 Aktivitetet e tjera të argëtimit dhe rekreacionit Tjera
9529 Riparimi i artikujve personal dhe shtëpiakë p.k.t. Tjera
2221 Prodhimi i pllakëzave të plastikës, fletëzave, tubave dhe profileve Tjera
2229 Prodhimi i produkteve të tjera të plastikës Tjera
2812 Prodhimi i pajisjeve hidraulike Tjera
2814 Prodhimi i rubinetave dhe valvulave Tjera
2815 Prodhimi i kushinetave, ingranazheve, grupeve të ingranazheve dhe elementeve të drejtimit Tjera
2821 Prodhimi i furrave, furnaltave (kalldajave) dhe aparaturave për djegie Tjera
2825 Prodhimi i pajisjeve joshtëpiake për ftohje dhe ventilim Tjera
2829 Prodhimi i makinerive të tjera me përdorim të përgjithshëm të p.k.t. Tjera
4322 Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit Tjera
4329 Instalime të tjera ndërtimore Tjera
4399 Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Tjera
4649 Tregtia me shumicë e artikujve të tjerë shtëpiakë Tjera
4673 Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitare Tjera