Bejtush Gashi B.I.

Emri i biznesit Bejtush Gashi B.I.
Emri tregtar Auto Taxi Bejtush Gashi
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810460155
Numri i biznesit 80303777
Numri fiskal ///
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 09/10/2000
Komuna Prishtinë
Adresa Prishtinë, 76, Bistrica
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Bejtush Gashi Pronar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Bejtush Gashi %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4932 Aktiviteti i taksive Primarë