Muhamet Ponosheci B.I.

Emri i biznesit Muhamet Ponosheci B.I.
Emri tregtar D.P.T. " Metali-Co"
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810224014
Numri i biznesit 80145799
Numri fiskal 600206529
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 16/08/2000
Komuna Gjakovë
Adresa Gjakovë, 51, Migjeni
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Shqipe Ponosheci

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Muhamet Ponosheci %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4752 Tregtia me pakicë e artikujve elektronikë, ngjyrave dhe xhamit, në dyqane të specializuara Primarë