Adnan Kameri B.I.

Emri i biznesit Adnan Kameri B.I.
Emri tregtar N.P.T. " Xoni "
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810223909
Numri i biznesit 80145705
Numri fiskal 600354964
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 08/08/2000
Komuna Gjakovë
Adresa Gjakovë, Nr.22, Yllë Morina
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Adnan Kameri Agjent i Regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Adnan Kameri %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
5630 Aktivitetet shërbyese të pijeve Primarë
5629 Aktivitetet e tjera shërbyese të ushqimit Sekondarë
4638 Tregtia me shumicë e artikujve të tjerë ushqimorë, përfshirë peshkun, krustacet dhe molusqet (frutat e detit) Tjera
4729 Tregtia me pakicë e produkteve të tjera ushqimore në dyqane të specializuara Tjera
4778 Tregtia me pakicë e mallrave të tjera të reja, në dyqane të specializuara Tjera
5621 Furnizimi me ushqim me porosi për raste Tjera