Faton Deva B.I.

Emri i biznesit Faton Deva B.I.
Emri tregtar N.P.N.,,BB - Ingenering"
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810223264
Numri i biznesit 80107919
Numri fiskal ///
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 9
Data e regjistrimit 11/08/2000
Komuna Gjakovë
Adresa Gjakovë, 9/B, Bujar Roka
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Faton Deva Pronar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Faton Deva %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
7112 Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik Primarë
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Sekondarë