N.T. '' ANDI - E ''
Lloji Biznesit Biznes individual
Nr Regjistrimit 70860686
Nr Fiskal 600823307
Nr Cerfitikues KTA 330165721
Nr Punëtorëve 1
Data e konstituimit 2012.06.29
Data e Aplikimit 2012.06.29
Komuna Gjilan
Adresa 15 Qershori 99 p.n.
Telefoni 044-856 556
E-mail
Kapitali
Statusi ne ARBK
Statusi në ATK //
Personat e Autorizuar
Enver Rexhepi Agj.i Regj.
Nr Emri Mbiemri Kapitali %
1 Enver Rexhepi %
Aktivitet/et
4726 Tregtia me pakicë e produkteve të duhanit në dyqane të specializuar Primarë
4639 Tregtia me shumicë, jo e specializuar, e artikujve ushqimorë, pijeve dhe duhanit Sekondarë
4799 Tregtia tjetër me pakicë, jo në dyqane, tezga ose tregje Tjera