D.P.A. GOLF B.I.

Emri i biznesit D.P.A. GOLF B.I.
Emri tregtar Dyqani i pjesëve të automjeteve Golf Prishtinë
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 811702689
Numri i biznesit 80031033
Numri fiskal ///
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 16/06/2000
Komuna Prishtinë
Adresa Prishtinë, C/31, Ulpijana
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Bejtush Thaqi Pronar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Bejtush Thaqi %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4532 Tregtia me pakicë e pjesëve dhe aksesorëve të automjeteve Primarë