Ereniku - Prodhimtarija Primare N.J AKM

Emri i biznesit Ereniku - Prodhimtarija Primare N.J AKM
Emri tregtar N.SH. ERENIKU-PRODHIMTARIA-PRIMARE
Lloji biznesit Ndërmarrje tjera nën juridiksion të AKM
Numri unik identifikues 811597676
Numri i biznesit 80089201
Numri fiskal 600355558
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 297
Data e regjistrimit 08/10/2002
Komuna Gjakovë
Adresa Gjakovë, Skënderbeu
Telefoni 0390 322 425
E-mail ///
Kapitali 294,155,774.99€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Akm 294,155,774.99€ 100.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
0111 Kultivimi i drithërave (përveç orizit), i bimëve bishtajore dhe i farërave vajore Primarë