ARTMOTION SH.P.K.

Emri i biznesit ARTMOTION SH.P.K.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 810200866
Numri i biznesit 71364887
Numri fiskal 601754650
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 188
Data e regjistrimit 28/02/2017
Komuna Prishtinë
Adresa Prishtinë, Lidhja e Pejes,Zona Industriale
Telefoni +38338606050
E-mail ///
Kapitali 470,000.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Valon Shala Drejtor-Agjent i Regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Am invest group 470,000.00€ 100.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi
1 5010977 Njësia Nr.5 ARTMOTION Rahovec, Rahovec
2 5064821 Njësia Nr.4 ARTMOTION Gjakovë, Gjakovë
3 5085284 Njësia Nr.6 ARTMOTION Prizren, Prizren
4 5091098 Njësia Nr.3 ARTMOTION Ferizaj, Ferizaj
5 5161592 Njësia Nr.1 ARTMOTION Prishtinë, Prishtinë
6 5209536 Njësia Nr.2 ARTMOTION Pejë, Pejë
7 5242886 Njesia nr.7 Gjilan Gjilan, Gjilan
8 5242894 Njesia nr. 8 Vushtrri Vushtrri, Vushtrri
9 5247241 Njesia Nr.9 ARTMOTION Prishtinë, Prishtinë
10 5251745 Njësia Nr.10 ARTMOTION Mitrovicë, Mitrovicë

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
6110 Aktivitetet e telekomunikimit kabllor Primarë
4754 Tregtia me pakicë e pajisjeve elekroshtëpiake në dyqane të specializuara Sekondarë
4778 Tregtia me pakicë e mallrave të tjera të reja, në dyqane të specializuara Tjera
5913 Aktivitetet e shpërndarjes së filmave, videove dhe programeve televizive Tjera
6020 Aktivitetet e transmetimit të programeve televizive Tjera
7320 Hulumtimi i tregut dhe matja e opinionit publik (sondazhet) Tjera
7112 Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik Tjera
7220 Kërkimi dhe zhvillimi eksperimental në shkencat shoqërore dhe humane Tjera
7420 Aktivitetet e fotografimit Tjera
4321 Instalime elektrike Tjera
6209 Teknologjia tjetër informative dhe aktivitetet shërbyese kompjuterike Tjera
6920 Aktivitetet e kontabilitetit, libërmbajtjes dhe auditimit; këshillime tatimore Tjera
5829 Publikimi i softuerëve të tjerë Tjera
4643 Tregtia me shumicë e pajisjeve elektroshtëpiake Tjera
4339 Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave Tjera
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Tjera
4329 Instalime të tjera ndërtimore Tjera
8220 Aktivitetet e qendrave të thirrjeve Tjera