Kooperativa Bujqësore Alkos O.P.

Emri i biznesit Kooperativa Bujqësore Alkos O.P.
Emri tregtar Kooperativa Bujqësore " Alkos ,,
Lloji biznesit Ortakëri e përgjithshme
Numri unik identifikues 811695503
Numri i biznesit 80198221
Numri fiskal 602622583
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 2
Data e regjistrimit 24/08/2000
Komuna Podujevë
Adresa Llugë
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Sherif Berisha %
Fatbardha Galica %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4675 Tregtia me shumicë e produkteve kimike Primarë
4711 Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani Sekondarë
4730 Tregtia me pakicë e karburantit për automjete në dyqane të specializuar Tjera
4621 Tregtia me shumicë e drithërave, duhanit të papërpunuar, farërave dhe ushqimit të kafshëve Tjera
4661 Tregtia me shumicë e makinerive bujqësore, pajisjeve dhe pjesëve furnizuese Tjera