Terrasystems Austrian Geotechnik SH.P.K.

Emri i biznesit Terrasystems Austrian Geotechnik SH.P.K.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 810422189
Numri i biznesit 70389474
Numri fiskal 600213540
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 3
Data e regjistrimit 19/10/2006
Komuna Pejë
Adresa Bellopoje, ,
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali 20,000.00€
Statusi në ARBK Pasiv-09/06/2022
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Gjyle Vocaj Drejtor & Agjent i regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Gjyle Vocaj 20,000.00€ 100.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
7112 Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik Tjera
7732 Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) e makinerisë dhe pajisjeve të ndërtimtarisë dhe inxhinierisë Tjera
2361 Prodhimi i produkteve prej betonit për qëllime ndërtimi Tjera
2362 Prodhimi i produkteve prej llaçit për qëllime ndërtimi Tjera
2363 Prodhimi i betonit të përzier, i gatshëm për përdorim Tjera
2370 Thyerja e gurit, formësimi dhe dhënia e formës përfundimtare Tjera
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Tjera
4211 Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave Tjera
4313 Testi i shpuarjes dhe shpuarja Tjera
4321 Instalime elektrike Tjera
4322 Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit Tjera
4329 Instalime të tjera ndërtimore Tjera
4331 Punime suvatimi Tjera
4332 Punime montimi nga druri dhe materiale të tjera Tjera
4333 Punime për veshjen e dyshemeve dhe mureve Tjera
4339 Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave Tjera
4391 Punimet e kulmit (çatisë) Tjera
4399 Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Tjera
4663 Tregtia me shumicë e makinerive të minierave, të ndërtimit, si dhe për punime inxhinierike Tjera
4941 Transporti rrugor i mallrave Tjera