Kom - Arsimi B.I.

Emri i biznesit Kom - Arsimi B.I.
Emri tregtar N.Sh.,,Kom - Arsimi"
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues ///
Numri i biznesit 70380659
Numri fiskal 600024707
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 11/09/2006
Komuna Pejë
Adresa Pejë, 186, TMK-së
Telefoni 044/138-760
E-mail ///
Kapitali 00.00€
Statusi në ARBK Shuar
Data e shuarjes 20/07/2016
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Arsim Çeku 00.00€ 0.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4211 Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave Primarë
4941 Transporti rrugor i mallrave Sekondarë
4399 Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Tjera
6910 Aktivitete juridike Tjera
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Tjera
4391 Punimet e kulmit (çatisë) Tjera
4312 Përgatitja e vendpunishtes Tjera
8010 Aktivitetet e sigurisë private Tjera
4313 Testi i shpuarjes dhe shpuarja Tjera